نورپردازی نمای ساختمان

اجرای نورپردازی نمای ساختمان در ارتفاع بدون داربست
یکی از کاربردهای استفاده از نور مصنوعی، پویایی بخشیدن و ایجاد تغییر در اجسام است. در طبیعت تغییرات متداول بوده و تداوم دارند، مانند تغییر فصل ها و رنگ های طبیعت و تغییر شبانه روز اما در محیط-های مصنوعی این تغییرات به ندرت اتفاق می افتند. استفاده از نورهای رنگی که می تواند در زمان های مختلف تغییر کند، باعث تغییر و پویایی ساختمان شده و آن را از حالت یکنواختی درمی آورد. در مقیاس شهری احجام، بافت ها و جزئیات نمای ساختمان می توانند با کمک نور کیفیت ویژه ای داشته باشند.
انتخاب رنگ در هر مکان نیز می تواند با توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی و مفاهیم آنها صورت پذیرد. عاوه بر این تاثیر روانی رنگها بر انسان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رنگ ها بر اعمال روانی و فیزیکی افراد، رفتارها و احساساتشان و همین طور درک فضایی آن ها تاثیر می گذارند.
بنابراین طراحی رنگ باید آگاهانه، هدفمند و با معیارها و اصول بنیادی صورت گیرد. از این رو مشورت با روان شناسان و کارشناسان در این زمینه می تواند مفید واقع شود و به معمار یا طراح نورپرداز برای انتخاب و ترکیب رنگ ها کمک کند. در نهایت این انتخاب می تواند بر مسایل و مشکلات و رفتارهای اجتماعی افراد نیز تاثیرگذار باشد.
اغلب در نورپردازی ساختمان ها بهتر است به جای روشن کردن کل ساختمان، برخی از اجزا و جزئیات مانند ستون ها، ایوان ها و طاقچه ها برای تقویت الگوهای ساختمانی و درک جزئیات معماری نورپردازی شوند.
برای این نوع نورپردازی معمولا از چراغ های نورپردازی نصب شده در نما استفاده می شود تا بتوان جزئیات معماری را با آن به نمایش گذاشت.
نورپردازی نمای ساختمان با چراغ های مختلفی انجام می گیرد، از نورافکن های کوچک های پرقدرت. LED تا به هنگام نصب این نورافکن ها باید بسیار دقت کرد تا به مصالح نما آسیبی نرسد. باید دقت داشت که این نوع نورپردازی برای این نیست که ساختمان همان طور که در نور روز رویت می شود به نظر برسد بلکه برای نمایش ساختمان از یک منظر جدید است.
یکی از مهمترین نکات نورپردازی نماها این است که تا حد امکان همه نورافکن ها از نظر پنهان بوده و نصب و نگهداری آن ها آسان باشد. نورافکن ها را می توان در ساختمان های مجاور با مبلمان خیابان قرار داد و همچنین در جایی که درختان و درختچه ها وجود دارند ممکن است بتوان از آنها برای قطب های روشنایی استفاده کرد.
ویژگی های همسایگی و مناطق همجوار بناها نیز باید در نظر گرفته شوند. در مناطق با تراکم کمتر که در مقایسه با مناطق شهری متراکم از آلودگی نوری و میزان نور محیطی پایین تری برخوردارند، روشنایی کمتری مورد نیاز خواهد بود که اغلب در طرحی نورپردازی نادیده گرفته می شود. رعایت این نکته کاهش مبلغ سرمایه گذاری اولیه و هزینه های مصرف انرژی را در پی خواهد داشت. همچنین بازتاب نور از سطوح ساختمان نیز باید در نظر گرفته شود. این مسئله به رنگ مصالح ساختمانی و میزان تمیز بودن آن بستگی دارد. بازتاب بیشتر نمای ساختمان، نیاز کمتر به نور و در نتیجه مصرف انرژی کمتری را در پی خواهد داشت.