انواع سیمان

پنج نوع سیمان پرتلند، برای کاربردهای ساختمانی وجود دارد. که بشرح زیر می باشند.

۱- سیمان TYPE I

این نوع سیمان ، متداول ترین ورایج ترین سیمان می باشد.که در عمل مورد مصرف قرارمی گیرد.این سیمان درجایی که بتون بدون سولفات باشد، مورد استفاده قرارمی گیرد.

۲- سیمان П TYPE

این نوع سیمان کند گیر ، وتا حدودی ضد سولفات می باشد.وگرمای آن از TYPE Iکمتر است.این نوع سیمان برای کارهایی نظیر : زه کشی، یا موج شکن هایی بزرگ درجایی که مقدارسولفات موجود در بتون متوسط باشد، مناسب است.

۳- سیمان Ш TYPE

این نوع سیمان که به سیمان زودگیر معروف است.بسیار میکرو نیزه بوده وواکنش سریع تری به همراه دارد. برای قالب گیری سریع بتون و بتون سازی درهوای سرد بکار برده می شود.البته روند سخت شدن نباید با روندگیرش استفاده شود.

وقتی که قالبها را می خواهید زود خالی کنید از ین نوع سیمان استفاده نمایید . به واسطه تولید حرارت  زیاد درقطعات بزرگ استفاده می گردد . درهوای سرد هم مورد استفاده قرار می گیرد.بهتر است ، قبل از مخلوط کردن بتون از یک تسریع کننده بنام کلرورکلسیم که سرعت سخت شدن را افزایش می دهد، استفاده گردد.که مقدار آن ۲% نباید تجاوز گردد.

۴- سیمان Щ TYPE

به سیمان کم گرما معروف است .که درمناطق گرم بادمای ۵۰-۴۰ درجه سانتی گراد بکار می رود.وکندگیر هم می باشد . استحکام آن پس ازهفت روز فقط %۵۵ سیمان معمولی است. از این نوع بتون در ساختن سازه های حجیم مثل سد، استفاده می گردد.

۵- سیمان v TYPE

این نوع سیمان به سیمان ضد سولفات معروف است .که حداکثر مقاومت را در برابر موادقلیایی دارد . و استحکام ۷ روزه آن معمولا % ۷۵ سیمان معمولی است. این سیمان دیرگیر می باشد.

انبارکردن سیمان:

به واسطه حساس بودن سیمان نسبت به رطوبت و مکنده بودن آن همواره سمی می گردد. در شرایط خشک وعاری از رطوبت نگهداری شود . در نقاط مرطوب سیمان به طور کم کم و بدون انبارکردن مصرف گردد.

تهیه بتون:

انتخاب مصالح وسیمان مناسب جهت تولید، قطعات از مهمترین فاکتور های ساخت بتون می باشد . سنگ دانه ها برای کاهش هزینه مخلوط سازه های بتون و نیز کاهش انقباض آن بکار می رود. چون ۸۰-۶۰ درصد حجم بتون را ، سنگ دانه ها تشکیل می دهند.خواص آن تأثیر بسیار در ویژگی های بتون دارد . سنگ دانه های شکسته ، بالبه های تیز مناسب است.

اندازه آنها متناسب با ابعاد قطعه دارد مثلا در جدول های سیمانی میتوان دانه های درشت تری نسبت به قطعات موزائیک بکار برد و چنانچه دانهای درشت از قطعات بتنی ریز بکار رود از هما نجا امکان شکستگی وجود خواهد داشت . مقدار آب خیلی موثر است و با آزمایش SLAMP میتوان تعداد آنرا تعیین نمود چنانچه مقدار آب زیاد باشد عواقب زیر را دربر خواهد داشت :

۱- استحکام بتن بد است.

۲- بتن به قالبهای لاستیکی می چسبد وتمیز کردن آن هزینه زیادی رادر بر دارد.

برای نصب در آهنی حیاط و در ورودی ساختمان  و درب آکاردئونی بهتر است پیش از سیمان کاری این درها نصب شوند.